Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε επιπλέον φωτογραφίες τόσο του ξενώνα μας όσο και της ευρύτερης περιοχής με το σπάνιο φυσικό κάλος της.

 
 

Ο Άγιος Γερμανός

 

Ο Ξενώνας μας

 

Οι Πρέσπες

 

Share This